Prata med en kundrådgivare

Funktioner

En Komplett Lösning För Ert Företag.

Få tillgång till obegränsat med pulsar och teams, och mängder med funktioner. Hartic är en komplett lösning som ger er alla verktyg för att utveckla organisationen.

Utveckling på flera plan

Varför Behöver Ert Företag Hartic?

Hartic Ger Er Följande

  • Välmående personal som trivs och tillsammans arbetar för att uppnå mål.

  • Tydlig struktur i arbetsmiljöarbetet.

  • Individer som tar adekvata beslut baserade på forskning och erfarenhet av experter.

  • Transparens i och mellan organisationens alla delar.

Plus Detta

  • Möjlighet att sätta värdegrundsarbetet i centrum och långsiktigt arbeta med ert WHY, HOW och WHAT.

  • Högre attraktivitet som arbetsgivare då ni successivt blir en aktör människor vill arbeta hos.

  • Högre lönsamhet. Har vi roligt tillsammans skapar vi framgång.

Vi ser till att ni är mer än nöjda med Hartic och hjälper er längs vägen.

Vill du veta mer om vad Hartic kan göra för er?

ALLMÄNT

Enkelt och välkomnande

Hartic är enkelt att hantera och fungerar på alla plattformar, oavsett om du arbetar på fältet eller i en skrivbordsmiljö. Produkten är baserad på den senaste forskningen och utvecklat av våra HR-specialister. Ditt företag blir dessutom en certifierad arbetsgivare.
Användarvänligt.
Fungerar på alla enheter.
Gedigen introduktion.
Certified by ByHart.
PULSAR

Pulsar av experter

Vi hjälper dig och ditt företag att sätta människors åsikter i fokus via enkla undersökningar, och stöttar chefer och medarbetare med att vidta rätt åtgärder. Vi ger er verktygen för att skapa en hållbar utveckling där människors trivsel ökar.
Standardiserade pulsar.
Baserat på åtta områden.
eNPS.
Automatiskt.
ORGANISATION

Obegränsat och rörligt

Hartic gör inte skillnad på vare sig branscher eller små och stora organisationer. Vår prismodell är transparent och du betalar aldrig mer än vad du använder. Antalet användare avgör månadsavgiften.
Obegränsat antal användare.
Unika roller.
Obegränsat antal teams.
Importfunktion.
RESULTAT, ANALYS OCH RÅD

Överskådligt och direkt

För oss handlar ett pulsverktyg om så mycket mer än bara siffror och statistik. Hartic bjuder inte bara på visuella resultat utan även på analyser, benchmark, utveckling över tid, individuella resultat och inte minst tydliga intelligenta åtgärder.
Dashboards.
Visuella resultat.
Analyser, tips och råd.
Intelligenta åtgärder.

Hartic innehåller allt ni behöver.

Få tillgång till obegränsat med pulsar och teams, och mängder med funktioner. Hartic är en komplett lösning.

UTVECKLING OCH UPPGIFTER

Vad ska göras och när?

Hartic vet vad ni behöver fokusera på. Systemet följer er utveckling och ger förslag på praktiska åtgärder som ni sedermera arbetar med inom organisationen. Tilldela uppgifter till specifika användare och följ upp allt direkt i Hartic.
Uppgifter utifrån intelligenta åtgärder.
Anpassade uppgifter.
Tilldelning av uppgifter.
Resurser.
HUMAN RESOURCES

Vi är er HR-partner

Hartic är en komplett lösning med all tillhörande funktonalitet för att arbeta effektiv med organisationen. Vill ni ha ett ökat stöd inom HR ska ni välja Hartic PLUS (läs mer under Pris). Ni får allt i grundpaketet men ännu mycket mer.
Inventering av HR-behov.
Personlig HR-coach och support.
Separat prislista på alla HR-relaterade produkter hos oss.
Separat prislista för timbaserade uppdrag.
SUPPORT, INTEGRATION OCH SÄKERHET

Vi hjälper er hela vägen

För oss är det av allra största vikt att ni kommer igång på rätt sätt med Hartic. Det berör inte bara introduktion och onboarding, utan även att vi är er ständiga stöttepelare under resan. Vi är tillgängliga då vi tillsammans ser till att ni lyckas.
Supportportal dygnet runt.
Teknisk support för alla användare.
Support via telefon, e-post, chatt och video.
Konfidentiellt.
Vill du prata med en säljare? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång på allra bästa sätt.